معما

این اعداد را طوری باهم ضرب کنید که جواب ان بشود 20

بدون استفاده از منها جمع وتقسیم ....

117845

/ 5 نظر / 9 بازدید
پرستو

عدد اشتباه بید.[ابرو]