پیراشکی دسپخت خودم

مامانم چند روزی رفته بودن مسافرت و من و بابام تنها بودیم برای همین من مجبور بودم شام بپزم واین پیراشکی ها رو خودم پختم البته خمیرش اماده بود.....

خودمونیم دیگهه خوشمزهـــــــــــــــــــ

/ 1 نظر / 7 بازدید