/ 6 نظر / 6 بازدید
حنانه سادات كاخكي

مدل زشت مو!![زبان]

حنانه سادات كاخكي

اصلا هم قشنگ نيست! [خنده]

حنانه سادات كاخكي

خراب شده بد شده![نیشخند]

حنانه سادات كاخكي

بيچاره نيم ساعته كه گردنشو تكون نداده......![زبان][نیشخند][خنده]

حنانه سادات كاخكي

هانيه من رفتم كلاس[خداحافظ]

حنانه سادات كاخكي

باي بايييييييييييي[خداحافظ][خداحافظ][افسوس]