/ 4 نظر / 9 بازدید
mina

میم مثل مادر مثل من وتو مثل مینا

hananeh sadat kakhky

Meal man via ma....

حنانه سادات کاخکی

مثل مهروبونی که بعضی اوقات مدیونش میشی![چشمک]

حنانه سادات کاخکی

مثل من و ما .......... مثل یگانه ی منگول!!!!![قهقهه] مثل هانیه ی مهربون!!!![گل]