سگ وحشتناک

اگه این بیفته دنبالت چیکار میکنی؟؟!!

منتظر جواباتون هستم!!

/ 4 نظر / 4 بازدید
حنانه سادات كاخكي

اگه بهش كاري نداشته باشي دنبالت نمياد من از سگ نمي ترسم خيلي هم دوستش دارم اما گربه را بيشتر[لبخند]

فاطمه خورسندی

خیلی بیریخته !!!!!!!!!!!!!!!11[سبز][سبز][سبز][اوغ]

تبریزی

البته با حنانه موافقم آفریده های خدا دوست داشتنی هستندوتحت اراده و اختیار اویند،اما اگه دنبالم کنه از ترس می میرم[قهقهه]

فاطمه خورسندی

[وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک]