شهادت امام موسی کاظم

مشخصات امام:

نام:موسی

لقب:کاظم

کنیه:ابوالحسن

پدر:حضرت امام صادق

تولد:128هجری

مدت امامتک35 سال

مدت عمر:54سال

شهادت:128هجری به دستور هارون خلیفه عباسی مسموم و شهید شدند.

محل دفن: (کاظمین)یکی از شهر های عراق

/ 0 نظر / 14 بازدید