تست هوش3

اگر بتوانید در کمتر از 30ثانیه 11 تا 10 صورت را پیدا کنید دارای یک حس بینایی فوق العاده ای هستید.

/ 4 نظر / 5 بازدید
حنانه سادات كاخكي

من در 19 سانيه 11 صورت را پيدا كردم.....[قلب]

حنانه سادات كاخكي

چه باحال[تعجب]

حنانه سادات كاخكي

[ابرو][پلک] هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا[لبخند]