گل

او را گرفتند به جرم چیدن یک شاخه گل زیرا دستانش بوی گل می داد، وهیچ وقت فکر نکردند شاید گلی کاشته باشد.

/ 5 نظر / 4 بازدید
حنانه سادات كاخكي

[گریه][گریه][گریه][ناراحت] بدبخت![نیشخند]

حنانه سادات كاخكي

هال ها ها ها ها ها[خنده]

حنانه سادات كاخكي

نه زياد!![خنده]