جک

یه روزایی هست که یهو قصد می کنی اتاقتو مرتب کنی...همه ی وسایلتو که می ریزی بیرون تازه میفهمی چه غلطی کردی.

شما هم همین جوری هستید؟؟؟

/ 8 نظر / 4 بازدید
الناز

آییییییییییییییییییییییییییییی گفتیییییییییییییییییییییییییی[گل]

ذبلذر

وتئالئ ل

دقیقا