کار من

این کاردستی را من درست کردم با روزنامه و پنبه بدنش از روزنامه ی دایره شده وسرش هم همینطور.

اخی

/ 4 نظر / 13 بازدید
پرستو

من هم بلدم درست کنم.[راک]

پریا بهادری

خیلی خوش گل درست کردی [هورا]