اسم شما چه رنگیه؟

مثال:

مهدی قاسمیان م۴ ه۸ د۴ ی۳ ق۸ الف۱ س۱ م۴ ی۳ الف۱ ن۵

حالا اعداد رو با هم جمع می کنیم:

۴۲=۴+۸+۴+۳+۸+۱+۱+۴+۳+۱+۵

باز دوباره این دو عدد رو با هم جمع میکنیم:

۶=۲+۴

عدد شش مربوط به رنگ نیلی هست.

اگه عدد بدست اومده از ۹ بیشتر بود، باز دوباره اون دو عدد رو با هم جمع کنین.

/ 8 نظر / 6 بازدید
diana

من ابی هستم هورااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فاطمه خورسندی

مال من نارنجیه !!!!!!!!!!![عینک]